Wat een veranderende wereld door Corona ons kan leren over een aanpak voor gendergelijkheid

Menselijk gedrag lijkt vaak hardnekkig en niet snel te veranderen. En toch leert de Corona crisis ons dat we flexibel zijn en als we echt willen ons snel kunnen aanpassen. Als iemand ons 4 maanden geleden had gezegd dat we in de lente van 2020 over heel de wereld zouden stoppen met handen schudden, een afstand van 1,5 meter zouden houden tussen mensen en massaal van thuis zouden werken hadden velen onder ons dit niet geloofd. En kijk … toch is het gebeurd. Ook al is er nog een minderheid van mensen die niet volgt, de grote massa doet het wel en toont dat we als mensen ons gedrag razendsnel kunnen aanpassen.

Hulpmiddelen en het zien van voordelen als katalysator voor veranderend gedrag 

Het succes van de verandering in gedrag zit hem in verschillende elementen. Het start bij het verduidelijken welk gewenst gedrag je wil verkrijgen. Denk maar aan de regel rond 1,5 meter sociale afstand die we dienen te respecteren. Vervolgens kunnen we onze hersenen helpen dit gedrag verder te ontwikkelen door hulpmiddelen of “nudges” in te schakelen. Een concreet voorbeeld is het aanbrengen van stippen of lijnen op de vloeren van winkels. Deze stippen of lijnen werken als een visuele gedragsinterventie en zorgen er voor dat je niet vervalt in “onbewuste” oude patronen, maar het nieuwe gewenste gedrag, namelijk afstand houden, vertoont. Als we blijvend succes willen boeken in gedragsverandering is het tenslotte belangrijk dat onze hersenen een voordeel zien in het nieuw gedrag vergeleken met het oude gedrag. In het geval van geen handen meer schudden betekent dat vandaag het voordeel van niet besmet te worden, of niet te besmetten tegenover het oude voordeel van handen schudden als symbool voor vertrouwen geven, een wil om samen te werken of gewoon een teken van vriendschap. Afhankelijk of het nieuwe voordeel blijvend is zal het gedrag ook blijvend kunnen zijn.

Oude standaarden worden gaandeweg geherprogrammeerd  

Hoe langer de periode duurt waarin we dit nieuwe gedrag uitoefenen en hoe meer het voordeel van het nieuwe gedrag zich in onze hersenen gaat installeren, des te groter de waarschijnlijkheid dat bepaalde gedragsveranderingen gaan blijven hangen. We zijn dan ook als het ware de vorige standaard aan het herprogrammeren. Nu al lopen de speculaties hoog op dat we in de toekomst voor altijd anders zullen winkelen, telewerken de norm zal worden, handen geven uit de boze zal blijven, … Hoe minder vastgeroest de oude standaarden of hoe zwakker het voordeel was van de oude standaard ten opzichte van de nieuwe norm, hoe meer de standaard zal veranderen. Zo is het inderdaad denkbaar dat na deze corona crisis we zullen blijven wakker worden in een wereld met andere gedragingen. Gedragingen die een nieuwe cultuur introduceren zoals de “low touch” cultuur of de “hyperflexibele(re) werk” cultuur.

Standaarden rond gender(on)gelijkheid zijn ook dringend toe aan verandering

Het risico rond virale besmettingen zal bepaalde standaarden hertekenen. Maar er zijn nog enkele andere standaarden in de wereld die dringend aan verandering toe zijn. De sociale normen rond mannen en vrouwen dienen al lang herschreven te worden. De verschillende sociale standaarden voor mannen en vrouwen die aanleiding geven tot ongelijkwaardigheid worden vandaag pijnlijk duidelijk uit het stijgen van het huiselijk geweld in de tijden van #blijfinuwkot. Nota bene op de plaats waar we ons het meest veilig zouden moeten voelen. We mogen er niet blind voor zijn. Of je vandaag geboren wordt als jongen of meisje bepaalt nog steeds je statistische kans om in aanraking te komen met fysiek geweld. Zo is er meer kans dat mannen de fysieke geweldplegers zijn. Genderongelijkheid is een van de belangrijke oorzaken van geweld tegen vrouwen. Hoe lager de sociale status van een vrouw ten opzichte van de man, hoe hoger het seksueel en fysiek geweld tegen vrouwen in deze maatschappij. Of, hoe hoger het machogehalte van een cultuur, hoe meer gendergebaseerd geweld. Het zal je maar overkomen, net nu je gevraagd wordt om thuis te blijven. Hoog tijd dat we hier ook eens iets aan doen.

Never waste a good crisis 

Laat ons deze crisis en wat we er uit kunnen leren niet onbenut laten. We zien vandaag dat we in staat zijn zeer snel ons gedrag te veranderen. Het kan dus! Laat ons de inzichten uit deze crisis gebruiken om ook een duidelijke aanpak rond gendergelijkheid te formuleren. Laat ons ook niet wachten tot de crisis voorbij is om er verder mee aan de slag te gaan. Voor zij die de negatieve effecten van genderongelijkheid ervaren is er geen tijd te verspillen. Laat ons duidelijk gewenst gedrag definiëren, hulpmiddelen inzetten en voordelen duidelijk maken.

Ik moedig politiekers aan het gewenste gedrag nog scherper te definiëren en verder regels te ontwikkelen. Ik vraag beleidsmakers te zorgen dat er in de experten panels rond de crisis zowel mannen als vrouwen zitten. De beslissingen belangen ons allemaal aan. Ik moedig opvoeders aan om nieuwe normen en standaarden te installeren bij onze kinderen en zelf het goede voorbeeld te geven. Het is de perfecte periode om onze kinderen de juiste boodschappen mee te geven. Toon ze dat mannen net zo goed als vrouwen thuiswerk met zorg kunnen combineren. Leer je zonen net zoals je dochters dat verpleging geen vrouwen job maar een helden job is, bereikbaar en evenwaardig voor iedereen. Ik vraag aan de media om in deze periode niet enkel stereotiepe beelden te tonen. Toon de kracht van zowel mannelijke als vrouwelijke chirurgen, winkelbedienden en alle helden van onze maatschappij. Tenslotte, geef zelf het goede voorbeeld. Respecteer elkaar, ook in uw kot. Als we elk ons gedrag ten gunste van gendergelijkheid veranderen kunnen anderen volgen. We hebben ook nu de kans om de dubbele (ongelijke) standaard rond jongens en meisjes, mannen en vrouwen weg te nemen. Het ligt zonder twijfel in ons bereik. Samen herschrijven we de norm rond gender(on)gelijkheid!


https://www.linkedin.com/pulse/how-behavioral-change-times-corona-can-show-us-way-achieve-ilse-kenis/


Wat een veranderende wereld door Corona ons kan leren over een aanpak voor gendergelijkheid

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x